خدمات آموزشی گروه طرح ریزان

دوره های مدیریت پروژه

این مجموعه با اتکا به مدیران با تجربه و ماهر که متشکل از اساتید معتبر در زمینه مدیریت نیز می باشند، دوره های مدیریتی خود را با هدف ارتقا دانش مورد نیاز در این شاخه آغاز نموده است.

می توان گفت دوره هایی که در مجموعه طرح ریزان آماده شده ، پیش نیاز خاصی ندارند و برای تمامی افرادی که در زمینه کارشناس پروژه فعالیت دارند و یا قصد ورود به این زمینه را دارند مناسب هستند.

دوره های مدیریت پروژه
عارضه یابی

آموزش عارضه یابی سازمان های تولیدی

برای اینکه سازمانی منسجم در بخش های مختلف به وجود بیاید، نیاز است تا در این سازمان، برنامه ریزی هدفمند و بلند مدت برای بخش های مختلف صورت بگیرد. داشتن یک استراتژی موفق در مدیریت می تواند از گام های مهم هر سازمانی برای رشد در میان رقبای خود باشد و غافل شدن از این موضوع می تواند شما را از بادی رقابت عقب بیندازد.

آموزش عارضه یابی سازمان های تولیدی

برای اینکه سازمانی منسجم در بخش های مختلف به وجود بیاید، نیاز است تا در این سازمان، برنامه ریزی هدفمند و بلند مدت برای بخش های مختلف صورت بگیرد. داشتن یک استراتژی موفق در مدیریت می تواند از گام های مهم هر سازمانی برای رشد در میان رقبای خود باشد و غافل شدن از این موضوع می تواند شما را از بادی رقابت عقب بیندازد.

عارضه یابی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات آموزشی گروه طرح ریزان سنگسر، می توانید فرم موجود در بخش تماس با ما را تکمیل کنید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما ارتباط برقرار کنند.

فهرست